OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje

W wakacje w gmachu Opery Nova trwa kolejny etap prac modernizacyjnych.

21 czerwca 2018
Przeprowadzany jest remont podłogi sceny, kieszeni scenicznych i zascenia oraz przewidziana jest dostawa nowej sceny obrotowej
Podczas wakacji w budynku Opery prowadzony jest kolejny etap prac renowacyjnych: remont podłogi sceny, kieszeni scenicznych i zascenia oraz przewidziana jest dostawa nowej sceny obrotowej.

Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020

. W czerwcu br. Opera wzbogaciła się o nowe instrumenty: oboje, perkusję, harfę i najważniejsze z wyczekiwanych - dwa fortepiany koncertowe marki Steinwa. Jeden przeznaczony jest do sali kameralnej (na zdjęciach: wyładunek), drugi stanie obecnie w sali prób orkiestry. Na tej klasy instrumenty koncertowe Opera Nova czekała wiele lat. Ich zakup umożliwił Projekt "Modernizacja Opery Nova" .



Do góry



Stopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij