OPERA NOVA w Bydgoszczy

Spektakle

Goście Bydgoskiego Festiwalu Operowego
Balet
Opera
Goście Bydgoskiego Festiwalu Operowego
Opera
Goście Bydgoskiego Festiwalu Operowego
Goście Bydgoskiego Festiwalu Operowego
Opera
Opera
Goście Bydgoskiego Festiwalu Operowego
Opera
Operetka
Muzyczny spektakl edukacyjny
Opera
Opera
Musical
Muzyczny spektakl familijny
Goście Bydgoskiego Festiwalu Operowego
Opera
Opera
Opera

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij