OPERA NOVA w Bydgoszczy

Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu

Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na spektakle i wydarzenia organizowane przez OPERĘ NOVA w Bydgoszczy

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób/użytkowników dokonujących zakupu/rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej www.opera.bydgoszcz.pl
 2. Organizatorem/sprzedawcą internetowej sprzedaży jest Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem EKII 4011/06/99 prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, posiadająca REGON 091282772 oraz NIP 9670001897
 3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Tpay.com administrowany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadająca REGON 300878437 oraz NIP 7773061579
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

  Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu .
 5. Korzystanie z witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
  1. oprogramowanie : dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF ( np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com)
  2. wymagania sprzętowe : komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min.128MB karta video i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej,
 6. Realizacja sprzedaży/rezerwacji wymaga wypełnienia całej procedury zakupu/rezerwacji biletów przez użytkownika :
  • rejestracja – podanie prawdziwych danych osobowych: imię , nazwisko , adres zamieszkania , numer telefonu , adres e-mail , login i hasło.
  • wybór spektaklu/wydarzenia oraz ilości biletów
  • podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu
  • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie/rezerwacji biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.
 7. Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu biletów w jednym zamówieniu.
 8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu/biletów nie później niż 7 dni przed danym spektaklem/wydarzeniem
 9. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione bilety przez Internet korzystając z wybranej formy płatności on-line oferowanej w Tpay.com. Płatność powinna być dokonana nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia.
 10. Ceny biletów na poszczególne spektakle/wydarzenia są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej www.opera.bydgoszcz.pl . Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT, podane są w złotych polskich. Miejsca są numerowane.
 11. W celu otrzymania faktury należy w procesie rejestracji zaznaczyć opcję „Faktura” oraz podać poprawne dane osobowe lub firmy, w tym NIP. Fakturę należy odebrać najpóźniej do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja lub zawiadomić Dział Promocji i Obsługi Widzów celem uzgodnienia innej formy dostarczenia faktury.
 12. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji.
 13. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu/rezerwacji biletów.
 14. Bilet jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu którego dotyczy.
 15. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany . Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim danych użytkownika zawartych w procesie rejestracji - numeru transakcji i/lub biletu.
 16. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości odbioru zakupionych ( zapłaconych ) przez Internet biletów :
  • wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne wyposażenie to komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem . Bilet musi być wydrukowany na białym papierze.
  • odbiór w kasie biletowej, nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu , którego bilet dotyczy. Należy podać numer transakcji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej , a w przypadku biletu ulgowego – dokument upoważniający do zniżki.
  Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze biletu przed innymi klientami zakupującymi bilety w kasie.
 17. Bilety nie opłacone ( zarezerwowane ) należy odebrać najpóźniej 5 dni roboczych przed spektaklem, którego dotyczą lub opłacić przelewem na konto Opery Nova nr 98 1160 2202 0000 0000 6087 6822 podając w tytule przelewu pełne dane adresowe oraz datę i tytuł spektaklu.

  Rezerwacje nie odebrane w terminie będą anulowane.
 18. W sprawie uzgodnienia innego sposobu i terminu odbioru biletów prosimy o kontakt z Działem Promocji i Obsługi Widzów, tel. 52 325-16-55 lub mail: bilety@opera.bydgoszcz.pl
 19. Bilety zakupione przez Internet podlegają zwrotowi lub wymianie WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania spektaklu przez organizatora . Informacje na temat dokonywania zwrotu będą udzielane w Dziale Promocji i Obsługi Widzów pod nr tel. 52/32-51-655 lub e-mailem: bilety@opera.bydgoszcz.pl
 20. Sprzedaż jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne spektakle/wydarzenia . Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Opery Nova.
 21. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili , bez podania przyczyn.
 22. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania spektaklu/wydarzenia bez podania przyczyny.
 23. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz sprzedaży biletów za jej pośrednictwem należy składać pocztą elektroniczną na adres: bilety@opera.bydgoszcz.pl. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora/sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
 24. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie . Organizator/sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 25. Treść regulaminu dostępna jest dla Użytkownika w kasach biletowych oraz na stronie internetowej: www.opera.bydgoszcz.pl
 26. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz . Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym realizacji biletu/biletów i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody użytkowników.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij