OPERA NOVA w Bydgoszczy

Chór
Prof. Elżbieta Wtorkowska
Konsultant wokalny Chóru
Prof. Elżbieta Wtorkowska
Prof. Elżbieta Wtorkowska


Do góry


Stopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij