OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje
{n_title2}

Poszukujemy najemcy lokalu gastronomicznego - przedłużony termin

5 września 2022
Restauracja i kantyna w gmachu
Opera Nova poszukuje najemcy lokalu gastronomicznego (restauracji i kantyny) w gmachu.
Termin składania ofert upływa 3 października.
 


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij