OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje
{n_title2}

Partner Opery Nova

30 maja 2018
Partnerem Opery Nova jest dealer BMW Dynamic Motors
Marka BMBMW Group aktywnie wspiera i angażuje się w projekty kulturalne. Należą do nich: BMW Jazz Club, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, OperaLab, BMW/Urban/Transforms oraz BMW/Art/Transforms czy partnerstwo z Teatrem Wielkim Operą Narodową. Do tego grona dołączyła Opera Nova w Bydgoszczy, jedyna instytucja w Kujawsko-Pomorskiem , z którą BMW Dynamic Motors w Bydgoszczy podpisał umowę o długoterminowej współpracy i jest jej jedynym partnerem motoryzacyjnym. W grudniu 2016 r. nastąpiło uroczyste przekazanie auta BMW serii 7 do korzystania bezpłatnie przez Operę do celów reprezentacyjnych. Współpraca obejmuje promocję Opery i jej działalności lokalnie przez BMW Dynamic Motors i ogólnokrajowo przez BMW Polska. W od ponad 40 lat inicjuje i wspiera wydarzenia artystyczne na całym świecie.Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij