OPERA NOVA w Bydgoszczy

Ogłoszenia Opery NOVA / praca

Opera NOVA w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko artysty chóru. Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego. Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Kandydaci zobowiązani będą zaprezentować arię lub pieśń z akompaniamentem fortepianu. Termin przesłuchania wyznaczony został na 20 listopada 2018 r. godz. 14.00. Opera Nova zapewnia akompaniatora.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze NOVA, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl oraz przesłania nut do wybranej przez siebie partii do dnia 15.11.2018 r.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.


****

 • Opera Nova sprzeda używany sprzęt elektro-akustyczny :

  - Korektor graficzny (Prod. 15 tor) Typ 1215 DBX- 300 zł - Korektor graficzny (Prod. 15 tor) Typ 1215 DBX – 300 zł - Korektor graficzny (Prod. 15 tor,) Typ 2215 DBX (7 sztuk) – 300 zł - Korektor graficzny (Prod. 31 tor) Typ 1231 DEX – 500 zł - Korektor graficzny (Prod. 31 tor) Typ 1231 DEX – 500 zł - Korektor tercjowy dbx 2231 – 500 zł - Mikser cyfrowy Spirit – 1000 zł - Podwójny korektor graficzny 31 torowy index 019-07-080 – 500 zł - Stół mikserski firmy SOUNDCRAFT model K-3 – 2000 zł.

  Zainteresowani proszeni są o kontakt w terminie do 31.10.2018 r. z działem administracji, tel. 52/32-51-518, administracja@operanova.bydgoszcz.pl, a w sprawach merytorycznych z kierownikiem pracowni akustycznej p. Adrianem Michalskim pod adresem e-mail: a.michalski@opera.bydgoszcz.pl."

 • Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – altówka.

  Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 11.11.2018 r.

  Materiały do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje,przesłuchania. Przesłuchania odbędą się w dniu 21.11.2018 r. Opera zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.2018 poz. 1000 ”/.
 • Do góry  Stopka

  Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
  Flagi unijne
  Zamknij