OPERA NOVA w Bydgoszczy

Ogłoszenia Opery NOVA / praca

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – II skrzypce.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 15.07.2018 r.

Materiały do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje,przesłuchania.

Program przesłuchań do II skrzypiec:

W. A. Mozart - Koncert skrzypcowy (do wyboru) cz. I z kadencją
J. S. Bach - jedna część z sonaty lub partity na skrzypce solo

Materiały do pobrania: Przesłuchania - II skrzypce

Przesłuchania odbędą się we wrześniu 2018 r., kandydaci o terminie przesłuchania zostaną poinformowani około 20.08.2018. Opera zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

/Dz. U.2018 poz. 1000 ”/.

***

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – altówka.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 15.07.2018 r.

Materiały do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje,przesłuchania i Ogłoszenia Opery NOVA / praca.

Materiały do pobrania: Przesłuchanie na altówkę

Przesłuchania odbędą się we wrześniu 2018 r., kandydaci o terminie przesłuchania zostaną poinformowaniu około 20.08.2018. Opera zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

/Dz. U.2018 poz. 1000 ”/.

***

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego dane osobowe, dokumenty potwierdzające wykształcenie i zatrudnienie oraz dodatkowe kwalifikacje na e-adres: kadry@operanova.bydgoszcz.pl lub osobiście do działu spraw pracowniczych Opery Nova w Bydgoszczy, ul. M. Focha 5 do dnia 26 czerwca 2018 r. Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.2018 poz. 1000 /”.

Opis stanowiska • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,

• dekretacja i księgowanie dokumentów (zakupowych, kasowych, bankowych i innych),

• rozliczanie i kontrola kont rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami,

• comiesięczna weryfikacja i uzgadnianie kont księgowych,

• sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,

• sporządzanie comiesięcznie deklaracji PFRON,

• sporządzanie sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ,

• rozliczanie delegacji służbowych,

• współudział w procesach przygotowawczych do sporządzania sprawozdań okresowych,

• wsparcie w procesie kalkulacji kosztów spektakli,

• współpraca z innymi działami instytucji.

Wymagania • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe ( rachunkowość, finanse),

• minimum 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości

, • znajomość pakietu MS Office,

• znajomość przepisów w dziedzinie finansów, rachunkowości i prawa podatkowego,

• znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,

• samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

• umiejętność pracy w zespole

. Oferujemy: • interesującą pracę w renomowanej instytucji artystycznej,

• możliwość rozwoju zawodowego , podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

• pakiet socjalny,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę.Opera Nova poszukuje w ramach współpracy Zleceniobiorców /montażystów dekoracji z możliwością późniejszego zatrudnienia na umowę o pracę. Proponowana stawka – 15,00 zł. brutto za godzinę.

Wymagania: sprawność fizyczna, dyspozycyjność.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova w Bydgoszczy, dział spraw pracowniczych lub na adres mailowy kadry@operanova.bydgoszcz.pl.

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij