OPERA NOVA w Bydgoszczy

Ogłoszenia Opery NOVA / praca

Opera Nova poszukuje w ramach współpracy Zleceniobiorców /montażystów dekoracji/ od 27.11.2017 r. z możliwością późniejszego zatrudnienia na umowę o pracę. Proponowana stawka – 15,00 zł. brutto za godzinę.

Wymagania: sprawność fizyczna, dyspozycyjność.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova w Bydgoszczy, dział spraw pracowniczych lub na adres mailowy kadry@operanova.bydgoszcz.pl.

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko TAPICER

/umowa zlecenie, docelowo umowa o pracę/. Proponowana stawka godzinowa 20,00 zł. brutto /umowa zlecenie/, 3.000 zł. brutto /umowa o pracę/. Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie wymagane na wybranym stanowisku. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova w Bydgoszczy, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 28.01.2018 r.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij