OPERA NOVA w Bydgoszczy

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy iż Administratorem Danych Osobowych udostępnionych Operze Nova zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Opery Nova, opartym na stosownych przepisach prawa i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i zgody użytkowników/osób udostępniających dane osobowe.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z cytowaną powyżej ustawą udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne oraz posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i zastrzegania.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania powierzonych nam danych osobowych prosimy kierować pisemnie na adres podany powyżej lub poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@operanova.bydgoszcz.pl.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij