OPERA NOVA w Bydgoszczy

Muzyk orkiestrowy - puzon

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – puzon.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 31.01.2023 r. Opera Nova zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Opera zapewnia akompaniatora.

Program przesłuchań: 

  • Utwór solowy - F. David - Concertino na puzon cz. I i II,
  • orkiestrówki – materiały do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje, przesłuchania.

Przesłuchanie odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni odrębnie o godzinie przesłuchania.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/. Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Pliki do pobrania:

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij