OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje
{n_title2}

Karta Dużej Rodziny

27 października 2021
honorujemy na spektakle wtorkowe
Zgodnie z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny oferujemy 50 biletów na każdy wtorkowy spektakl z repertuaru Opery Nova w cenie 20 zł/osobę (oferta nie obejmuje premier , spektakli Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz koncertów sylwestrowo-noworocznych).


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij