OPERA NOVA w Bydgoszczy

Kadra kierownicza

Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora

Główny Księgowy

Kierownik Chóru

Kierownik Baletu

Kierownik Działu Koordynacji Pracy Artystycznej

Kierownik Działu Technicznego

Kierownik Działu Promocji i Obsługi Widzów

Kierownik Działu Administracji

Kierownik Działu Kadr

Kierownik Działu Eksploatacji i Konserwacji Budynku

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij