OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im.Bogdana Paprockiego

2 września 2019
Zapraszamy w muzyczne szranki !
23 września br. minie setna rocznica urodzin Bogdana Paprockiego, wielkiego polskiego śpiewaka - tenora, niedoścignionego odtwórcy ról moniuszkowskich, solisty Teatru Wielkiego Opery Narodowej , który podczas 60. sezonów (!) na stołecznej scenie stworzył 50 ról i wystąpił w 2800 przedstawieniach.


W dniach od 12 do 17 listopada 2019 r. w Operze Nova odbywać się będzie I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego. Organizatorami Konkursu są - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego oraz Opera Nova.

Będzie to pierwszy konkurs wokalny w Północnej Polsce o tak wysokiej randze - trzy etapy, finał z orkiestrą. Do Jury zaproszeni zostali najwybitniejsi polscy śpiewacy, artyści cenieni na arenie międzynarodowej - Ewa Podleś, Stefania Toczyska, Andrzej Dobber, Mariusz Kwiecień, Rafał Siwek. W III etapie Konkursu zasiądą również dyrektorzy artystyczni wszystkich teatrów operowych i muzycznych w Polsce.

Laureaci otrzymają wysokie nagrody pieniężne - 6 nagród głównych (po trzy w dwóch kategoriach - żeńskiej i męskiej), cztery wyróżnienia, ponadto bardzo ważne dla młodych adeptów sztuki wokalnej nagrody w postaci udziału w przedstawieniach operowych. Program Konkursu promuje polską literaturę muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Stanisława Moniuszki, patrona roku 2019.

Więcej informacji o Konkursie na stronie www.paprocki.org. Termin zgłoszeń mija 20 października 2019 roku. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga: otwarty dla Publiczności etap przesłuchań w Operze Nova odbędzie się w sobotę, 16 listopada w godzinach: 10-14 i 18-22.


Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Flagi unijne
Zamknij