OPERA NOVA w Bydgoszczy

Audycje, przesłuchania

Poszukujemy tancerzy

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje tancerzy (mężczyzn), posiadających umiejętność kreowania solowych ról zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym.

Kandydaci proszeni są o przekazanie CV, zawierającego adres zamieszkania i e-mail, datę urodzenia, wzrost i wagę, informacje dotyczące wykształcenia baletowego, ważniejszych osiągnięć artystycznych oraz aktualne zdjęcia portretowe i baletowe: osobiście do działu spraw pracowniczych lub na adres kadry@operanova.bydgoszcz.pl.

Termin audycji do uzgodnienia.

W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzul: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych /Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm./”

oraz

„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. /Dz. U. nr 144 poz. 1204/ o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij