OPERA NOVA w Bydgoszczy

Audycje, przesłuchania

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – II skrzypce.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 15.07.2018 r.

Materiały do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje,przesłuchania.

Program przesłuchań do II skrzypiec:

W. A. Mozart - Koncert skrzypcowy (do wyboru) cz. I z kadencją
J. S. Bach - jedna część z sonaty lub partity na skrzypce solo

Materiały do pobrania: Przesłuchania - II skrzypce

Przesłuchania odbędą się we wrześniu 2018 r., kandydaci o terminie przesłuchania zostaną poinformowani około 20.08.2018. Opera zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

/Dz. U.2018 poz. 1000 ”/.

***

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy – altówka.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 15.07.2018 r.

Materiały do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje,przesłuchania.

Program przesłuchań: F.A.Hoffmeister Koncert D-dur cz.1 z kadencją lub K. Stamitz Koncert D-dur cz.1 z kadencją, J.S.Bach jedna część z suity wiolonczelowej ewent.z sonaty/partity skrzypcowej lub M.Reger jedna część z suity altówkowej

Materiały do pobrania: Przesłuchanie na altówkę

Przesłuchania odbędą się we wrześniu 2018 r., kandydaci o terminie przesłuchania zostaną poinformowaniu około 20.08.2018. Opera zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

/Dz. U.2018 poz. 1000 ”/.


Poszukujemy tancerzy

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje tancerzy (mężczyzn), posiadających umiejętność kreowania solowych ról zarówno w repertuarze klasycznym, jak i współczesnym.

Kandydaci proszeni są o przekazanie CV, zawierającego adres zamieszkania i e-mail, datę urodzenia, wzrost i wagę, informacje dotyczące wykształcenia baletowego, ważniejszych osiągnięć artystycznych oraz aktualne zdjęcia portretowe i baletowe: osobiście do działu spraw pracowniczych lub na adres kadry@operanova.bydgoszcz.pl.

Termin audycji do uzgodnienia.

W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzul: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych /Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm./”

oraz

„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. /Dz. U. nr 144 poz. 1204/ o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij