OPERA NOVA w Bydgoszczy

Audycje, przesłuchania

I. Audycje baletowe 2020/2021. Balet Opery Nova poszukuje tancerzy solistów, koryfei, corps de ballet na sezon artystyczny 2020/2021 posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego i współczesnego.

Kandydaci proszeni są o przesłanie:

1. pełnego CV zawierającego : - datę urodzenia - adres i adres e-mail - wzrost - wagę - wykształcenie - osiągnięcia zawodowe ( wyróżnienia w konkursach baletowych, nagrody, główne role, staże, wcześniejsze miejsca zatrudnienia)

2.Zdjęcie portretowe i baletowe ( w oddzielnych plikach)

3.Nagranie video z wariacją albo pas de deux z repertuaru klasycznego ( linki YouTube, Vimeo itp.)

Prosimy o przysyłanie fotografii i filmów video wykonanych w przeciągu ostatniego roku

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia nadesłane do 06.07.2020. Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni drogą mailową.

Termin audycji to 29 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:00 w budynku Opery Nova w Bydgoszczy. Adres : Opera Nova ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, Bydgoszcz 85-070

Kandydaci proszeni są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail : balet@operanova.bydgoszcz.pl

W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2019 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781).” „Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21.01.2019r. (Dz. U. 2019r. poz.123 tj.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.Spektakle baletowe w bieżącym repertuarze Baletu Opery Nova: http://www.opera.bydgoszcz.pl/index.php?id=10&id_category=56

II. Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór do grupy waltorni na stanowisko muzyk solista.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl

do dnia  31.05.2020 r.  

Termin przesłuchania:28.08.2020 godz. 13

Opera zapewnia pianistę. Wybrane materiały orkiestrowe do przygotowania znajdują się w załącznikach poniżej.

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 19.09.2019 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781 )."„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21.01.2019r. (Dz. U. 2019 r. poz. 123 tj.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.


Program przesłuchania na stanowisko muzyk solista – waltornia:

I etap : 1. do wyboru jeden z koncertów :

- W.A.Mozart - Koncert Es-dur nr 2, KV 417 (I część)/ - W.A.Mozart - Koncert Es-dur nr 4, KV 495 (I część z kadencją)/ - R.Strauss - Koncert Es-dur nr 1 op.11 (I część)

2. Krótki utwór dowolny o kantylenowym charakterze

II etap: Partie orkiestrowe do przygotowania :

- G.Rossini "Cyrulik sewilski" - Uwertura (od nr 8 do 9 )/ - G.Bizet - "Carmen" - Nr 22 z III Aktu - Aria Micaeli / - G.Puccini - "Tosca" - III Akt - Andante sostenuto (od początku do nr 1) / - R.Loencavallo - "Pajace" - Prologo - Largo assai / (od nr 4 do 5) , Prologo - Sempre piu animato (od nr 16 do 17) / - P.Mascagni - "Rycerskość wieśniacza" - Preludio - Andante con un (od G do H) , Nr I - Introduzione e coro (od nr 4 do 6) , Nr 8 - Finale - Largo (od nr 66 F do końca) / - G.Verdi - "Trubadur" - Akt I - Introduzione (od początku do małego nr 2)

 

Pliki do pobrania:

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij