OPERA NOVA w Bydgoszczy

Chór
Aleksandra Pliszka
Soprany
Aleksandra  Pliszka
Najbliższe spektakle:
Jako: Stara Niewiasta
20 stycznia 2023, 19:00

Aleksandra  Pliszka


Do góry


Stopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij