OPERA NOVA w Bydgoszczy

Akustyk


Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko rzemieślnika teatralnego – specjalistę ds. multimediów i internetu.

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia oraz  doświadczenia zawodowego.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • obsługa urządzeń multimedialnych i elektroakustycznych,
  • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu realizacji obrazu oraz dźwięku,
  • znajomość z zakresu technologii nagrań oraz realizacji dźwięku,
  • znajomość programów do wielośladowej edycji dźwięku (DAW),
  • dyspozycyjność,
  • samodzielność,
  • brak przeciwskazań do pracy na wysokości.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert - CV w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl w terminie do 25.08.2022 r.

Opera Nova w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/.Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij