OPERA NOVA w Bydgoszczy

Bieżące informacje

Fot.Piotr Manasterski
10 stycznia 2022
Próby w pełnej obsadzie do musicalu


7 stycznia 2022
Do nabycia w Butiku Operowym


13 grudnia 2021
Stosownie do obowiązujących przepisów


25 maja 2018
Informacja na temat ochrony danych osobowych.

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij