Opera Nova w Bydgoszczy

Opera Nova w Bydgoszczy Jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków dzisiejszej Bydgoszczy jest usytuowana w centrum nowoczesna bryła Opery Nova, idealnie wpisana w malownicze zakole rzeki Brdy. W skład gmachu wchodzą trzy architektoniczne kręgi, które mieszczą wszystko, czego nowocześnie wyposażony teatr potrzebuje m.in. jedną z największych scen w Polsce i obdarzona równie doskonałą akustyką sale kameralną. Od strony Brdy, w 3. kręgu mieści się Centrum Kongresowe Opery. Budynek jest klimatyzowany, izolowany akustycznie oraz przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Opera Nova zaliczana jest do najlepszych polskich teatrów muzycznych oraz szczyci się wielką frekwencją widzów. Corocznie ( od 1994 r.) na przełomie kwietnia i maja w jej gmachu organizowany jest Bydgoski Festiwal Operowy - impreza o międzynarodowej renomie.

Grafika strony

graf aktualności

Ścieżka nawigacyjna

Podziel się

Treść strony

> Czas maskarady

Zapraszamy na serię  przedstawień  „Zemsty nietoperza”: 20,21, 22 i 24 stycznia.

22 lata temu, przed  premierą tej operetki w budowanej wówczas bydgoskiej Operze, prasa pisała : „Ubrany w brązową wełnianą marynarkę i jaśniejszą o ton koszulę, Kobuszewski na stojąco wypowiada swoją kwestię .(...) Na widowni odpoczywa już cały balet i część chóru, po cichu wchodzą portierki. Z boku siada strażnik w mundurze. Każdy chce popatrzyć jak „Kobusz” próbuje (…) .

Dziś repertuarowa  rekordzistka liczy 116 przedstawień, w obsadzie  od premiery ostało się kilkoro artystów : rolę Frosza  odziedziczył po Janie Kobuszewskim Ryszard Smęda, Janusz Ratajczak- niegdyś Alfred, dziś   jako Eisenstein, Małgorzata Ratajczak  nadal jako Książę Gigi, Stanisław Baron jako notariusz Blind. Scenografia została poddana całkowitej renowacji, wszystkie kostiumy solistów ponownie uszyte.

W roli Alfreda wystąpią kolejno: Tadeusz Szlenkier i Szymon Rona, jako Rozalinda: Katarzyna Nowak-Stańczyk i Iwona Socha, jako Adela: Marta Ustyniak i Joanna Moskowicz, jako Falke : Sławomir Kowalewski i Przemysław Rezner. W roli notariusza Blinda: Stanisław Baron i Jakub Zarębski.

Orkiestrą Opery Nova dyrygować będzie Maciej Figas.

***

> Życie jest operą...

Magdalena Polkowska i Łukasz Goliński w "Pajacach". fot. Marek Chełminiak

 "Powieść to zwierciadło przechadzające się po gościńcu życia"

To zdanie Stendhala można potraktować także jako motto opery werystycznej. Nie biografie wielkich władców i heroin, lecz życie "zwykłych" ludzi,  historie dziejące się z dala od wielkich miast, pozornie nieefektowne i nie budzące ciekawości świata , stają się  podstawą kipiących od emocji  oper werystycznych.W opowiadaniach Giovanniego Vergi i tekście R.Leoncavalla, które były kanwą librett "Rycerskości wieśniaczej" i "Pajaców" odbijają się dramaty mieszkańców mieściny w sercu upalnej Sycylii i namiętności  aktorów wędrownej trupy. Dzisiejsi kochankowie stają się zaprzysięgłymi wrogami - tragicznym paradoksem jest, iż dzieje się to z miłości. Odrzucone uczucie, zazdrość, krwawa zemsta - oto schemat działania bohaterów oper , do których cudowną muzykę skomponowali Mascagni i Leoncavallo.Do ich sukcesów na wszystkich  scenach operowych przyczyniły się przejmujące i wiarygodne tematy librett , uproszczenie środków teatralnych, ogromne bogactwo melodii oddających charakter i atmosferę południa Włoch.

Na "Rycerskość wieśniaczą" i "Pajace" Opera Nova zaprasza 28,29 i 30 stycznia.

Za pulpitem dyrygenckim stanie maestro Wojciech Rajski.

Główne partie w "Rycerskości wieśniaczej" wykonywać będą:

Darina Gapicz/Jolanta Wagner ( Santuzza)

Tomasz Kuk/Tadeusz Szlenkier (Turiddu)

w "Pajacach":

Sylwester Kostecki/Tomasz Kuk (Canio)

Magdalena Polkowska (Nedda)

Łukasz Goliński (Tonio)

 

"Pajace" fot.Marek Chełminiak"Rycerskość wieśniacza" fot.Marek Chełminiak"Pajace" fot.M.Chełminiak"Rycerskość wieśniacza" fot.Marek Chełminiak

> Sezon 2016/2017.

W sprzedaży bilety na spektakle w styczniu , lutym ,marcu 2017 (patrz Repertuar bieżący). Bilety na kwiecień br. sprzedawane będą od 17 lutego.

Uwaga: na prośbę Publiczności niedzielne spektakle rozpoczynają sią o godz.18.

 

 

> Bilet za 60 groszy dla rówieśnika Opery.

  Bilet za 60 groszy dla 60.latka. Akcja będzie trwała przez cały sezon 2016/2017 dla upamiętnienia 60.lat działalności bydgoskiej sceny operowej. Każdy jubilat - równieśnik Opery może w miesiącu swego urodzenia nabyć 1 bilet za 60 groszy na dowolny spektakl z repertuaru Opery Nova, grany w tym samym miesiącu, z wyłączeniem premier, Koncertów Sylwestrowo-Noworocznych, Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

***

> "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury"

Blisko 9,5 mln zł dofinansowania otrzymała Opera Nova w Bydgoszczy w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Umowę w tej sprawie - 1 października 2016 r. w siedzibie Opery Nova - podpisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Złożony przez bydgoską operę projekt zakłada modernizację jej siedziby. Zakupione będą nowe instrumenty muzyczne (dotychczas część z nich wynajmowano). Opera nabędzie również nagłośnienie sceny wraz z konsoletą foniczną i cyfrową siecią dźwiękową oraz nagłośnienie sali kameralnej, a także nowe, bezprzewodowe urządzenia radiowe (mikroporty, mikrofony). Środki pozwolą także na zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego dla dużej sali widowiskowej i sali kameralnej Opery. Zaplanowane prace obejmują również wymianę systemu sterowania mechaniką sceny, zakup zestawu dla osób niedosłyszących oraz drobne roboty remontowe związane z poprawą infrastruktury sceny głównej, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji.Realizacja projektu umożliwi m.in. nowe koncerty, spektakle, projekty edukacyjne, wystawy i imprezy kulturalne. Tym samym - łatwiejszy będzie dostęp lokalnej społeczności, w tym osób niepełnosprawnych, do kultury.

Prace modernizacyjne mają się zakończyć pod koniec 2018 roku.

Projekt „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy”

Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Wartość zadania: 13.536.572,83 zł

Finasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 9.407.732,85 zł

Finasowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.833.923,78 zł.

Zakres zadania obejmuje:

modernizację sterowania oświetleniem roboczym i obwodami nieregulowanymi oraz wymiana aparatów oświetleniowych technologicznie przestarzałych.

nagłośnienie sceny głównej i sceny kameralnej oraz zakup bezprzewodowych urządzeń radiowych.

zakup instrumentów muzycznych.

przebudowę systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej.

remont podłogi sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji wysokich.

zakup sceny obrotowej.

zakup słuchawek dla osób niedosłyszących.

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

lub nadużyciach finansowych

W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy”, przekazujemy informację dotyczącą funkcjonowania mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu. 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z POIiŚ. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.

Jednocześnie informujemy, że nie będą podejmowane działania odwetowe wobec pracowników Opery, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z wyżej wskazanego mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

 

 

Inne linki

Informacje o serwisie

© Opera Nova w Bydgoszczy, 2011-2013