OPERA NOVA w Bydgoszczy

1980 (25)

Premierą Eugeniusza Oniegina - drugą w historii teatru - Adam Pałka przedstawił się jako dyrygent (27 kwietnia). Przedstawienie, którego reżyserem był Władimir Kuroczkin, a scenografem Marian Stańczak, z uznaniem przyjęła nie tylko publiczność lecz także prasa. Drugą i zarazem ostatnią premierą tego roku była nieudana, jak wynika z opinii krytyki, inscenizacja Barona cygańskiego Johannesa Straussa (30 czerwca). We wrześniu 1980 roku pracownicy opery, wśród nich jej dyrektor, powołali Komitet założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij